首页 快讯内容详情
哈希牛牛源码出售(www.hx198.vip):Hà Nội tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ

哈希牛牛源码出售(www.hx198.vip):Hà Nội tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ

分类:快讯

标签: # Tài xỉu online uy tín

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

哈希牛牛源码出售www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,哈希牛牛源码开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏源码下载、出售。

,Hà Nội yêu cầu nghiêm túc thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 266/UBND-NC về việc nghiêm túc thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn thành phố.

Văn bản nhằm phát huy kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tổ chức cán bộ.

UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, quy trình giải quyết công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nghiêm túc thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác tổ chức cán bộ.

Sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng đúng quy định và chỉ tiêu được giao; thực hiện việc nâng bậc lương, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.

Bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Thường xuyên rà soát điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó. Bảo đảm phát hiện kịp thời; khắc phục tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论